Prázdny
Prázdny

PRIEMYSELNÝ

Prázdny
Prázdny

VÝSKUM A VÝVOJ

Prázdny
Prázdny
už viac ako 17 rokov
Prázdny
Prázdny

Viac ako 17 ročné skúsenosti v automatizácii,
kybernetike a umelej inteligencii

Naša spoločnosť bola založená začiatkom roka 2007. Úmyslom založenia spoločnosti bolo vytváranie a nasadzovanie najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku aj v zahraničí. 

Prázdny
Prázdny

PRODUKTY

Prázdny
Prázdny

Produkty, ktoré sú výstupom
našich výskumných a vývojových projektov

Prázdny

PROJEKT

ECOGI

Prázdny

ECOGI 

 

 

 

Prázdny

PROJEKT

SPACEYE

Prázdny

SPACEYE - 3D integrované senzorické zariadenie, ktoré ponúka plne integrované riešenie všetkých podsystémov depaletizácie objektov

Prázdny

PROJEKT

METEO

Prázdny

Lokálna predikcia počasia pomocou neurónových sietí

meteo.mdj.sk
 

Prázdny

PROJEKT

RODIAN

Prázdny

Regulátor, ktorý je schopný sa priebežne (online) nastavovať na optimálne podmienky, na báze umelointeligentných metód

Prázdny

Naše
projekty

Spoločnosť Kybernetes realizovala množstvo úspešných projektov, medzi najvýznamnejší patrí experimentálny vývoj 3D integrovaného senzorického zariadenia, o ktorý v súčasnosti už prejavila záujem spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Prázdny

LABORATÓRIA

Prázdny

Laboratórium je vybavené pokročilou technikou z oblasti automatizácie a riadenia, priemyselnými snímačmi rôznych technologických vstupov, kamerovými systémami, riadiacimi systémami ControlLogix a inými, operátorskými panelmi, robotickým manipulátorom KUKA a inou výpočtovou technikou. Toto laboratórium je nosnou platformou spoločnosti pre výskum a vývoj v oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informačných a komunikačných technológií.
Súčasťou laboratória sú aj dva prototypy zariadení, ktoré sú výstupom už ukončeného projektu projektu RODIAN (inteligentný mobilný kufor a inteligentný panelový regulátor)

Laboratórium je vybavené výkonným logickým analyzátorom a digitálnym osciloskopom, ktoré sú využívané pri oživovaní a testovaní aj veľmi náročných konštrukcií na báze obvodov FPGA ako aj ostatnými technickými a programovými prostriedkami pre vývoj eletronických obvodov. Pre činnosť laboratória boli zabezpečené multilicencie pre prácu s obvodmi Altera FPGA, vybranými IP funkciami ako aj nástroje firmy Mentor Graphics pre simuláciu a efektívnu syntézu obvodov FPGA.

Prázdny

PARTNERI

Prázdny
Prázdny

Spojenie výskumu a vývoja s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie,
robotiky a kybernetiky

Prázdny
Prázdny

Komplexné systémy pre meranie fyzikálnych parametrov v cestnej a železničnej doprave vo všetkých etapách - výskum, vývoj, projekcia, montáž, servis a údržba

Prázdny

www.CTRL1.eu

CTRL, s.r.o.

Prázdny

Vývoj a nasadzovanie elektronických zariadení do oblasti kyber-fyzikálnych systémov so zameraním na riadenie.

Prázdny
Prázdny

Podpora stáže a štúdia prostredníctvom vzdelávacích, rozvojových a podporných programov, organizácie kurzov v oblasti kybernetiky, automatizácie, riadiacich systémov a algoritmov riadenia kyber-fyzikálnych systémov a vytváranie materiálnych podmienok.

Prázdny

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617